Verksamhet

Den skapande kulturens förening Drom grundades år 1976. Föreningens mål är att skapa nya mångkulturella kreativa uttryck samt att främja dialogen mellan olika kulturformer både i Finland och internationellt genom konstens och kulturpolitikens medel. Föreningen leds av Drom rf:s grundare, författaren och kulturrådet Veijo Baltzar.
Såväl konst, kultur, politik, administration som skolning bör konfronteras med den europeiska kulturella diversiteten. Drom rf svarar på detta behov, ej endast som en finsk utom även som en europeisk föregångare. Föreningen producerar mångsidigt teater, bildkonst, utställningar, litteratur och musik. Föreningens verksamhetsområde omfattar även utvecklingen av en ny typ av pedagogiskt kunnande samtidigt som den har en betydande roll i både den inhemska och den internationella kultur- och samhällspolitiken.