Strategisk ledningsgrupp

Drom rf:s strategiska ledningsgrupp har sedan den bildades år 2009 blivit en viktig bakgrundspåverkare i föreningens strävan att nå sina mål. Till ledningsgruppen hör före detta statsminister Paavo Lipponen, MEP Liisa Jaakonsaari, riksdagsledamöterna Pekka Haavisto, Ilkka Kanerva och Outi Alanko-Kahiluoto, ungdomsombud Olli Saarela, professor i mångkulturell utbildning Fred Dervin samt Alexandersteaterns direktör Reima Jokinen. Ledningsgruppens medlemmar deltar aktivt i verksamhetens planering och organisering.